Werkwijze van 24/7

De werkwijze van 24/7 is zeer transparant en geprotocolleerd. U sluit een abonnement af op onze dienst voor traumaopvang en biedt uw medewerkers of vrijwilligers hiermee de zekerheid van professionele, deskundige opvang.

Bij een calamiteit hanteren we de volgende werkwijze:

Eerste contact


U belt met de traumalijn
(dag en nacht bereikbaar).

Overleg


Afhankelijk van de aard van de calamiteit wordt besloten of:


- direct een traumaopvangmedewerker in actie moet komen
(binnen twee tot vier uur ter plaatse).


- in overleg de dag erna een traumaopvangmedewerker in wordt gezet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de politie op plaats delict van het incident nog zijn werk moet doen.

Eerste opvangsgesprek


De traumaopvangmedewerkers zijn gespecialiseerd en geschoold in de opvang van betrokkenen bij traumatische gebeurtenissen. Zij informeren de betrokken personen over mogelijke emotionele en lichamelijke reacties en praktische hulp. Daarnaast geven ze voorlichting over stress- en omgevingsreacties, het verwerkingsproces en ons opvangmodel.

Tweede opvangsgesprek (debriefing)


Het tweede opvanggesprek vindt de volgende dag plaats. Er wordt navraag gedaan naar (stress)klachten, reacties van de omgeving (familie, vrienden, collega’s enz.), veiligheidsaspecten en werkhervatting.

Derde opvanggesprek


Na circa twee weken vindt het derde opvanggesprek plaats. Dit staat in het teken van het verwerkingsproces.

6. Vierde opvanggesprek


Acht a twaalf weken na de gebeurtenis is een controle op de voortgang van het verwerkingsproces. Indien de verwerking goed verloopt, sluiten we de begeleiding af. Bij aanhoudende posttraumatische stressklachten (PTSS) kan de betrokkene worden doorverwezen voor verdere begeleiding of behandeling.